STYRET I SVFF

HØST 2023

Leder

Elena Cecilia Guzman Hjertø

leder@svff.no

Nestleder

Ingjerd Erika Eid Skjerven

nestleder@svff.no

Kjellerutvalget: Ansvarlig for daglig drift i SVFF

kjellermester@svff.no

Daglig Leder

Håvard K. Horness

AKU-utvalget: Ansvarlig for arrangementer i SVFF

AKU-Leder


Ella Woxholt

akuleder@svff.no

qnestleder@svff.no

innkjop@svff.no

Innkjøpsansvarlige


Theodor A.A Janson

Malthe Kjeller

Q-Nestleder


Frida Semb Gjerde

Kafèansvarlige


Zhile Shen

Cora Karlberg

Anna Furuset

Sara Skjelbred


cafe@svff.no

Baransvarlige


Mathilde Garcia DePresno Frette

Mathias Lind Høyningbar@svff.no

akunestleder@svff.no

AKU-Nestleder


Karwan Noradin

Eksternansvarlig


Herman Midttun Tobiassen


ekstern@svff.no

Quizansvarlig


Malena Tjensvold Reese

quiz@svff.no

debatt@svff.no

Debattansvarlig


Sivert Bekken

Bookingansvarlig


Lilly Morken

booking@svff.no

Teknisk Ansvarlig


Maria Timmann Mjaaland

teknisk@svff.no

DJ-Ansvarlig & Capt. Internåpning


Tiril Fimland


dj@svff.no

PR-utvatlget: Ansvarlig for å skape vrede og kaos i SVFF

Økonomiutvalget: Ansvarlig for økonomisk aktivitet i SVFF

PR-Leder


Tamina Fritz

pr@svff.no

Grafisk ansvarlig


Tayyeb Jilani

grafisk@svff.no

fotofilm@svff.no

Foto-film ansvarlig

Alfred Gjengedal

Økonomiansvarlig & Co.capt. Internåpning


Håkon Måge

Utleieansvarlig


Marie Løviknes


Q-kasserer


Petter Aspelund


AKU-kasserer


Åsa Wik


okonomi@svff.no

utleie@svff.no

kasserer@svff.no

akukasserer@svff.no